NOVO!!!

Besplatna asistencija rešavanja odštetnih zahteva! Telefonom na 011 428 345 3 ili na e-mail: stete@esicher.com.


ESICHER.COM nudi proverene i ovlaštene savetnike, zastupnike i posrednike u osiguranju kod Narodne banke Srbije (NBS).

Ljubinka Lazić 

izvršni direktor u Prvom udruženju zastupnika u osiguranju ESICHER
E-mail: udruzenje@esicher.com


Naš posao je da zastupamo Vaše interese pri k

upovini bilo koje vrste osiguranja. Za Vas je usluga potpuno besplatna. Najbolje pokriće po najpovoljnijoj ceni.


Naše reference:
Preko 12.000 zadovoljnih klijenata.
16 godina smo sa vama i sa preko 150.000 korisnika.

Tko se ovde nalazi? Osiguravači, agencije, zastupnici osiguranja svih društava. Koga sve možete ovde pronaći?  Sve osiguravače i njihove savetnike, agencije za zastupanje u osiguranju.

Osiguranje iz svoga komfora.

 

Odaberi svoga zastupnika licenciranog PREDSTVANIKA i PROIZVOD.

Sigurnost:

  

Predaj oglas